Water vol kwik

“Deze studie toont aan hoe ver het kwik verontreiniging in de lucht, in onze stroomgebieden en veel van onze zoetwater rivieren al is geworden,” zei Minister van binnenlandse zaken, Ken Salazar.

Kwik is een krachtige neurotoxine dat wordt opgebouwd in de voedselketen in steeds hogere concentraties.… Meer