Smog verhindert de groei en verhoogt het sterftecijfer

Van De Tijd.ch:

Test: elektromagnetische vervuiling interfereert met de groei en verhoogt het sterftecijfer

In één Experiment, de eieren en de kikkervisjes van het gras kikker (Rana temporaria) werden blootgesteld aan de elektromagnetische straling van een pluraliteit van mobiele radio-antennes in een afstand van 140 meter. Het Experiment duurde twee maanden, van de Eiphase geavanceerde kikkervisje stadium het ontstaan van de metamorfose.

De metingen van de elektrische veldsterkte (alle radio-frequenties en de magnetron regio) werden in de range van 1,8 tot 3,5 V/m (bij drie verschillende apparaten).

De bestraalde groep van 70 exemplaren toonde tijdens de blootstelling, een verminderde coördinatie van bewegingen, een asynchrone groei, dit leidde tot de grote als de kleine kikkervisjes, en een hoge sterfte van 90 procent.

Een even grote controlegroep werd gehouden onder dezelfde voorwaarden, alleen door een kooi van Faraday omgeven. De coördinatie van de bewegingen normaal was, was de groei synchroon, en het was de mortaliteit slechts 4,2 procent.

(Samenvatting van een studie door Alfonso Balmori, C/Navarra, Valladolid (Spanje), gepubliceerd door de U. S. National Library of Medicine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

Die mobiel is een grootschalige aanval op de gezondheid van de mensen heeft al bewezen een lange tijd geleden. Onafhankelijke onderzoekers bevestigen met uw opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Geef een reactie