Water vol kwik

“Deze studie toont aan hoe ver het kwik verontreiniging in de lucht, in onze stroomgebieden en veel van onze zoetwater rivieren al is geworden,” zei Minister van binnenlandse zaken, Ken Salazar.

Kwik is een krachtige neurotoxine dat wordt opgebouwd in de voedselketen in steeds hogere concentraties. Het is bijzonder schadelijk voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de foetus en kinderen, maar het heeft ook slechte effecten op volwassenen. De vervuiling is bijna volledig te wijten aan atmosferische emissies van industriële processen, met name de verbranding van steenkool voor de opwekking van elektriciteit in de omgeving. Het strekt zich uit over de planten, vestigt zich terug naar de oppervlakte en geconcentreerd in de rivieren en meren. Vissen en andere waterbewoners, hij gaat vervolgens de menselijke voedselketen.

Lees meer op info.kopp-verlag.de

Geef een reactie